سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
< 1 2 3 4 >

90/9/26
8:34 ص

 

نود32

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)شنبه1390/9/26 آذرماه (26) دسامبر  میلادی 12/17/2011 December

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET SMART SECURITY 5

NOD32 username and password | NOD32 5.0 activation code | ESET NOD32 upgrade ID | 2011 / 12 / 17

December 17, the latest upgrade id_nod32 nod32 username and password

Applicable to the type of ESS / EAV (which is common to upgrade NOD32 ID)

Valid until :2012-01-14 ↓

برای مشاهده یوزرنیم و پسورد ها ادامه مطلب را کلیک 

ادامه مطلب...

90/9/18
9:51 ع

 

نود 32

یوزرو پسورد تریال طلایی ورژن(5) آنتی ویروس نود32 (لایسنس ارجینال) روزجمعه 1390/9/18 (18 آذر ماه)(09) دسامبرمیلادی December 12/09/2011

 

ESET SMART SECURITY 5

برای دریافت یوزر نیم ها ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب...

90/9/8
11:24 ص

نود32

یوزرو پسورد تریال طلایی  آنتی ویروس نود32 (لایسنس ارجینال) روز سه شنبه1390/9/08 (08 آذر ماه)(29) نوامبر میلادی November 11/29/2011

ESET SMART SECURITY 5

Trial keys for ESET NOD32 Smart Security on 29/11/2011
Username (login): TRIAL-56200103
Password: s5xktmusxb
End date of the license: 29.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-56200116
Password: pfdat8rdk8
Username (login): TRIAL-56200111
Password: xx7b6r5st5
Username (login): TRIAL-56200123
Password: 6d4jeacct7
Username (login): TRIAL-56200131
Password: nefep7kjee
Username (login): TRIAL-56200147
Password: a6cfndfjh7
Username (login): TRIAL-56200137
Password: r5vjce8cxx
Username (login): TRIAL-56200150
Password: t3khf2sfaf
Username (login): TRIAL-56200158
Password: 5d3hx5pxtt
Username (login): TRIAL-56200162
Password: hp2bkrbcuh


90/9/5
6:36 ع

نود32

یوزرو پسورد تریال طلایی ورژن(5) آنتی ویروس نود32 (لایسنس ارجینال) روزشنبه1390/9/05 (05 آذر ماه)(26) نوامبر میلادی November 11/26/2011

ESET SMART SECURITY 5

Trial keys for ESET NOD32 Smart Security on 11/26/2011
Username (login): TRIAL-55988543
Password: n4asjtsjnd
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988553
Password: 65pntr3r8m
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988559
Password: as6sf2njr7
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988567
Password: k7ksx5k3aj
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988582
Password: tr8nuhftnu
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988588
Password: venshr4m6e
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988594
Password: dcc45spmde
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988599
Password: 6uj2rab87h
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988602
Password: pps4kum5xs
End date of the license: 26.12.2011 (dd.mm.yyyy)
Username (login): TRIAL-55988609
Password: mv2v47jesr


90/8/26
7:36 ص

نود 32

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روز شنبه 1390/8/28 (28آبان) (19)نوامبر میلادی  

نود 32


Username: EAV-51526916
Password: kpvr48kr5n

Username: EAV-54108373
Password: sm6rr8rmdj

Username: EAV-54108377
Password: pnkxjm4rua

Username: EAV-54108379
Password: vckucfdev5

Username: TRIAL-55390254
Password: xph6atet24

Username: TRIAL-55390257
Password: fkr74frrrc

Username: TRIAL-55390261
Password: uvrxr6c5t3

Username: TRIAL-55390266
Password: mexvdk2pk6

Username: TRIAL-55390270
Password: jfd673at4t

90/8/25
10:0 ص

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روزچهار شنبه 1390/8/25 (25آبان) (15)نوامبر میلادی 11/16/2011Novembe

نود 32

Username: TRIAL-55279475
Password: r3um3tcpfx
Username: TRIAL-55279482
Password: uv5cc2knbr
Username: TRIAL-55279489
Password: csrm237njp
Username: TRIAL-55279495
Password: xsrbfj6sn8
Username: TRIAL-55279505
Password: s3ddrad7xv
Username: TRIAL-55279508
Password: cumekun4p6
Username: TRIAL-55279514
Password: trap7vb4x6
Username: TRIAL-55279518
Password: 75ahukvf3t
Username: TRIAL-55279522
Password: 55prm38jhh
Username: TRIAL-55279533
Password: fnvcs2sad6
Username: TRIAL-55279537
Password: cpckke5cuu
Username: TRIAL-55279550
Password: ma3ejsx687
Username: TRIAL-55279561
Password: tnvnsb7raa
Username: TRIAL-55279568
Password: su5hbm6348
Username: TRIAL-55279574
Password: ujjmvurtks
Username: TRIAL-55279579
Password: m4rjjcdedu
Username: TRIAL-55279589
Password: 557fuammx5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

EAV that is applicable to the type of ESET NOD32 Antivirus
Valid until :2012-05-16 ↓
Username: EAV-54327836
Password: nckvkkm345
Username: EAV-54331462
Password: thc6h2mekf
Username: EAV-54332235
Password: 7ex7pjtspm
Username: EAV-54204852
Password: 5fhesukfa6
Username: EAV-54207022
Password: j85m3s3fp8
Username: EAV-54223816


90/8/22
2:9 ع

نود 32

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روز یکشنبه 1390/8/22 (22آبان) ماه برابر با(13)انوامبر میلادی11/13/2011  November 13 nod32 latest upgrade id_nod32 user name and password

Username: TRIAL-55085333 Password: 6mejdrrn56

Username: TRIAL-55085341 Password: f3ujutn6mh

Username: TRIAL-55086527 Password: phfcxbc44c

Username: TRIAL-55086561 Password: 3pnfevptre

Username: TRIAL-55086575 Password: eshkjaa5tc

Username: TRIAL-55086602 Password: patdk8n3h7

Username: TRIAL-55086636 Password: 54jum4hsj2

Username: TRIAL-55086674 Password: vkaj2x6ut4

Username: TRIAL-55086683 Password: k6xpet5k4u

Username: TRIAL-55086711 Password: kxnufchu8j

Username: TRIAL-55086726 Password: 7pjudhdtbc

Username: TRIAL-55086819 Password: 8bm4jsenuh

Username: TRIAL-55086877 Password: a5uxbrvfh6

Username: TRIAL-55086885 Password: 6bj3kf6utt

Username: TRIAL-55086907 Password: tst66vmme5

Username: TRIAL-55086914 Password: sx42m7jx84

Username: TRIAL-55086929 Password: dpv2jdexct

Username: TRIAL-55086937 Password: 4ak72acmkn

Username: TRIAL-55086955 Password: unf4rahbpa

Username: EAV-54211138 Password: m4s6bj3p2j

Username: EAV-54211210 Password: dfp8hde7v3

Username: EAV-54225456 Password: cjr5fr4kxx

Username: EAV-54207022 Password: j85m3s3fp8

Username: EAV-54223816 Password: sd52a4hn7r

Username: EAV-54211138 Password: m4s6bj3p2j

Username: EAV-54211210 Password: dfp8hde7v3

Username: EAV-54225456 Password: cjr5fr4kxx

Username: EAV-54226685 Password: 8sbsedb2db

Username: EAV-54226705 Password: x8mv2tts2k


90/8/21
8:41 ص

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روز شنبه 1390/8/21 (21آبان) (12)نوامبر میلادی 11/12/2011Novembe

ESET SMART SECURITY 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

http://www.e32.ir/images/nod32pickcher/ess5_box_title_icons.jpg

11-12nod32 activation _nod32 user name and password

Applicable to the type of ESS / EAV ( which is common to upgrade NOD32 ID)

Valid until :2011-12-10 ↓


TRIAL-55030106 - ssf4386e2x
TRIAL-55030120 - 3c5v2m38cb
TRIAL-55030126 - 2hcrfxxh7a
TRIAL-55030136 - tr2srn7vfv
TRIAL-55030148 - 46u336ehh2
TRIAL-55030157 - 734rcbnhcs
TRIAL-55030170 - avrpeu8kpa
TRIAL-55030176 - psd24vukxa
TRIAL-55030607 - fh77hkatjt
TRIAL-55030614 - epd32u75ds
TRIAL-55030621 - p4t3fx5kv6
TRIAL-55030629 - 3fa4v435fj
TRIAL-55030636 - 2mfvdc2dah
TRIAL-55030643 - ej673dkdhf
TRIAL-55030653 - brs8b5tst6
TRIAL-55030671 - btn3v2b72k
TRIAL-55030678 - rrbbh3x78j

TRIAL-55030688 - asr8sx7dss

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

EAV that is applicable to the type of ESET NOD32 Antivirus
Valid until :2012-05-14 ↓

EAV-54204852 - 5fhesukfa6
EAV-54207022 - j85m3s3fp8
EAV-54223816 - sd52a4hn7r

90/8/19
8:8 ص

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روزپنچ شنبه 1390/8/19 (19آبان) (10)نوامبر میلادی 11/10/2011November

http://www.e32.ir/images/nod32pickcher/ess5_box_title_icons.jpg

 

ESET SMART SECURITY 5

NOD32 5.0 activation code | NOD32 user name and password | ESET NOD32 upgrade ID | 2011-11-10

 

The new ESET NOD32 EAV ( anti-virus software) six activation key / activation code Taobao for just one person, one : 10 yuan

 

Applicable to the type of ESS / EAV ( which is common to upgrade NOD32 ID)

 

Valid until :2011-12-08 ↓

Username: TRIAL-54966749 Password: kht2d4mu7t 

Username: TRIAL-54966757 Password: csvaf77cx7 

Username: TRIAL-54966764 Password: b265xh5ms6 

Username: TRIAL-54967470 Password: a22u27kx57 

Username: TRIAL-54967479 Password: aru8etht4e 

Username: TRIAL-54967489 Password: 6xhbpjr8d5 

Username: TRIAL-54967492 Password: 75avdfdepc 

Username: TRIAL-54967499 Password: fhpvujbvap 

Username: TRIAL-54967503 Password: dh66nxm3re 

Username: TRIAL-54967514 Password: 48kvsp7vch 

Username: TRIAL-54967516 Password: sk3arb7btc 

Username: TRIAL-54967519 Password: cfabjvf8km 

Username: TRIAL-54967523 Password: rs858k5mmb 

Username: TRIAL-54967531 Password: 46n5pp357p 

Username: TRIAL-54967537 Password: xa255xtktt 

Username: TRIAL-54967543 Password: 42e8p8edbd 

Username: TRIAL-54967550 Password: 37m48hdp6c 

Username: TRIAL-54967560 Password: h842hfmvpj 


ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

EAV that is applicable to the type of ESET NOD32 Antivirus

 

Valid until :2012-05-11 ↓

Username: EAV-54085295 Password: htckd3b2xd 

Username: EAV-54146148 Password: htp3mdrt4r 

Username: EAV-54149987 Password: bjr4mrtkte 

 


90/8/18
8:31 ص

یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روزچهار شنبه 1390/8/18 (18آبان) (09)نوامبر میلادی 11/09/2011November

ESET SMART SECURITY 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

 

NOD32 5.0 activation code | NOD32 user name and password | ESET NOD32 upgrade ID | 2011-11-09

The new ESET NOD32 EAV ( anti-virus software) six activation key / activation code Taobao for just one person, one :

Applicable to the type of ESS / EAV ( which is common to upgrade NOD32 ID)

Valid until :2011-12-07 ↓

The larger than everyone updated. To solve this two-day block serious problem, so some of nod32 multiple resources out

http://www.e32.ir/images/nod32pickcher/ess5_box_title_icons.jpg


Username: TRIAL-54835141 Password: r54cx2ra7v

Username: TRIAL-54835155 Password: 67xf3bak8t

Username: TRIAL-54835162 Password: 4d6bhm8u4s

Username: TRIAL-54835178 Password: p53cft4u6j

Username: TRIAL-54835183 Password: xcpr83d6cp

Username: TRIAL-54835194 Password: 38cncjxap7

Username: TRIAL-54835204 Password: haskmh7fae

Username: TRIAL-54835220 Password: 53nkkn3ec7

Username: TRIAL-54835230 Password: m45humamxe

Username: TRIAL-54835242 Password: k27nsk6trm

Username: TRIAL-54835257 Password: tjthr23m5x

Username: TRIAL-54835263 Password: xaamc8memh

Username: TRIAL-54835267 Password: cmae3vatn7

Username: TRIAL-54835278 Password: 7tvfbmh82t

Username: TRIAL-54835288 Password: 7kstrbe524

Username: TRIAL-54835300 Password: va8mu423k6

Username: TRIAL-54835309 Password: rhvn6s8dvs

Username: TRIAL-54835316 Password: pp5hm46ppr
-
Username: TRIAL-54637424 Password: rb22v2xx2r

Username: TRIAL-54897695 Password: uakhftmpde


Username: TRIAL-54897696 Password: psc8bux8pt


Username: TRIAL-54897698 Password: e6skaexm6n


Username: TRIAL-54897700 Password: mtsf5aab7h


Username: TRIAL-54897704 Password: cc3erruv2m


Username: TRIAL-54897706 Password: j22bkk7k3f


Username: TRIAL-54898437 Password: m3h83k5dsa

Username: TRIAL-54898441 Password: 3ch2parstx


Username: TRIAL-54898447 Password: 54x5bhckch


Username: EAV-53867534 Password: n4h83m2fpp

Username: EAV-53869455 Password: ksbb4tfrm6

Username: EAV-53871268 Password: 5jpcuh6f7u

Username: EAV-54012226 Password: n4sa8fkvta

Username: EAV-54013918 Password: snddcvax8m

Username: EAV-53861655 Password: kx22nu62c8

Username: EAV-54015752 Password: me6ecsed4c

Username: EAV-53867527 Password: pubdjc36us

 


 

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

EAV that is applicable to the type of ESET NOD32 Antivirus

Valid until :2012-05-09 ↓

Username: EAV-53869455 Password: ksbb4tfrm6

Username: EAV-53871268 Password: 5jpcuh6f7u

Username: EAV-54012226 Password: n4sa8fkvta


پیام رسان

+ "یگذارید کودک بمانم"+ @};-+ اسلحه نیمه سنگین جهت مبارزه با اشغالگران فلسطین در نوار غزه+ :D+ :-o+ B-)+ :D+ بدون شرح+ تامل در جهان آفرینش@};-+ تامل در جهان آفرینشمشخصات مدیر وبلاگ
 
*مهران ارغوان*[789]
 

مطالب کامپیوتری دارم. از همه وبلاگ ها هم دیدبانی میکنم.در میهن بلاگ هم با همین اسم یک وبلاگ دارم


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
امنیت ایمیل - نکات کلی, مهران ارغوان ، عکاسی؛ فیلترها ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 شنبه 19شهریورماه90 ، یوزرنیم و پسورد تریال طلایی ورژن5 آنتی ویروس نود32 (لایسنس 1ماهه ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32 ؛روزشنبه1390/7/23؛Username Passw ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32 روز شنبه 1390/7/30،nod 32،آبدیت ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32؛چهارشنبه 1390/7/27مهرماه؛nod32 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 پنج شنبه 16 خرداد 1392 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 19 اسفند ماه 1391 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 4 آبان 1392،نود 32 جد ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32پنج شنبه 4 اسفند ماه--23فور ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32سه شنبه 22فروردین 9 اوریل 2 ، یوزرنیم و پسوردنود32 ورژن4و 5 پنچ شنبه 7 مهر ماه1390 1390/7/7 ، یوزرو پسورد تریال آنتی ویروس نود32چهارشنبه12دی ماه--18ژانویه2012 ، یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 ،(لایسنس ارجینال) ؛نود ، یوزرو پسورد تریال طلایی ورژن(5) آنتی ویروس نود32 روزجمعه (18 آذر ، یک مرور سریع و ریزه کاری های پشتیبان گیری؛بکاب؛انواع بکاب ، کپی رایت و ذکر منبع در وبلاگ نویسی ، کدام باهوشترند، زنان یا مردان ؟ ، کلیات گوگل آنالیتیکز، گوگل آنالیتیکز چیست،گوگل؛طریق کار با گوگل ، قالب وبلاگ چیست ، مدیریت ایمیل ها روی دسکتاپ - تاندربرد ، مدیریت کارها با استفاده از جیمیل،جیمیل،مدیریت جیمیل،آموزش جیمیل ، مقدمه و آشنایی با نرم افزار ورد (Word) ، مهران ارغوان ، مکاتبات ایمیلی به صورت رمزنگاری شده ، نحوه کار سنسورهای تصویری ، نرم افزار Word ، کار با جدول ها،قسمت اول ، نرم افزار Word، کار با صفحات و شیوه های نمایش یک سند ، نرم‌افزار Word، زیباسازی متن- بخش دوم ، نقش و کیفیت نور در عکاسی،کنترل نورى که داخل دوربین مى شود،تعیین ، نگاهی به آناتومی یک ایمیل - بخش اول ، نگاهی به آناتومی یک ایمیل - بخش دوم ، نود 32 ، نود 32 ، نود32 ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ، روزشنبه 1390/8/7 (7آبان)،آبدیت جد ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ،دوشنبه1390/8/30(30آبان) ،آبدیت جدی ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روز سه شنبه 1390/8/3 (3 آبان،nod32، ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روزچهار شنبه (18آبان)؛نود32،آبدیت ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روزسه شنبه 1390/8/10 (10آبان)،آبدیت ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روز چهارشنبه 1390/8/11؛نود ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روزچهار شنبه 1390/8/25 ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)چهارشنبه آذرماه (30)" ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32، روز شنبه 1390/8/28،آبدیت جدید نود ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32؛ ورژن (5) روزپنچ شنبه (19آبان)؛آبدی ، یوزرنیم ، پسورد،آنتی ویروس نود32 ، روز سه شنبه1390/7/19مهرماه ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 پنچ شنبه 17شهریورماه90 ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 چهارشنبه 30شهریورماه90 1390/6/30 ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 سه شنبه 5مهرماه90 ، امنیت در پشتیبان گیری؛امنیت بکاب؛بکاب؛پشتیبان گیری ، امنیت در کامپیوترهای عمومی و سفر ، امنیت مرورگرهای اینترنتی ، انتخاب موضوع عکس و چگونگى بیان آن ، ایجاد یک سند Excel ، اینترنت؛ امنیت ایمیل و چت(قسمت اول) ، اینترنت؛ انتخاب رمز عبور مناسب و سوالات امنیتی ، بازیابی رمز عبور جیمیل،آموزش بازیابی رمزعبورجی میل،ایمیل،جیمیل ، بهینه سازی وبلاگ برای موتورهای جستجو ، پشتیبان گیری از زندگی آنلاین، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ، پشتیبان گیری در سیستم عامل مک او اس اکس،بکاب،بکاب سیستم عامل ، پشتیبان گیری در سیستم عامل ویندوز،بکاب ویندوز،بکاب گرفتن از سیست ، پشتیبان گیری کلود (بک آپ آنلاین)،بکاپ؛بکاب کلود ، پشتیبان گیری؛ سایت ها و وبلاگ های اختصاصی؛بکاب از وبلاگهاوسایت ه ، تجزیه و تحلیل وب ، چرا گوگل آنالیتیکز؛گوگل آنالیتیکز،گوگل ، تصویر، صوت و ویدیو در وبلاگ ، تهیه نسخه پشتیبان ،ایمیل ها ، جیمیل،آموزش جی میل، ، جدید ترین یوزرنیم و پسورد نود 32؛ یوزر و پسورد 15 شهریور1390 ، جستجوی پیشرفته در جیمیل، مهران ارعوان ، چرخی در آزمایشگاه جیمیل،نکات بسیار کاربردی جی میل،جیمیل،ایمیل ، چگونگی بازیابی فایل های پاک شده در رایانه،ریکاوری اطلاعات رایانه ، چگونه آرشیو و اطلاعات تماس دیگر ایمیل ها را به جیمیل منتقل کنیم؟ ، دوربین عکاسی ،لنز- بخش اول ، دوربین عکاسی ،نورسنجی- بخش اول ، دوربین های دیجیتال-اجزای دوربین دیجیتال 1- سنسورها ، دوره آموزشی آشنایی با اچ‌تی‌ام‌ال و فناوری‌های اینترنت برای روزن ، راهنمای مبارزه با اسپم در جی میل ، رایانه ، نرم افزارهای ضد جاسوس افزار و تبلیغ افزار ، رایانه ؛ دیوار آتش و لزوم استفاده از آن ، رایانه، نگهداری و پاک کردن اطلاعات با امنیت بالا ، زبانه Home ، زبانه Insert ، زبانه Page Layout ، سنسورهای دیجیتال ، سه نکته طلایی گوگل آنالیتیکز؛گوگل آنالیتیکز؛ گوگل،وبلاگ ، عکسی، کمپوزیسیون یا همچینى اجزاى عکس،عکس،موضوع عکاسان ، عکاسی ،اصول و تعاریف کلى ، عکاسی ،صفحه حساس- بخش دوم ، عکاسی ،عمق در عکس ، عکاسی، آشنائى با عکاسى دیجیتال ، عکاسی، لنز- بخش سوم ، عکاسی، نورسنجی- بخش دوم ، عکاسی، واضح سازی (Focus) ، عکاسی،امکانات و تنظیم دوربین دیجیتال ، عکاسی،انتخاب دوربین دیجیتال ، عکاسی،وضوح در عکس،فکوس ، عکاسی؛ فلش (Flash) ، ' عکاسی، لنز- بخش دوم 'انواع لنزهای دوربین عکاسی ، "‏HTML برای همه- بخش اول- اصول ساخت یک صفحه ساده وب؛اچ تی ام ال" ، "اصول مقدماتی عکاسی،چطور عکس خوب و جذاب بگیریم؟" ، "اصول مقدماتی عکاسی،چطور عکس خوب و جذاب بگیریم؟,صفحه حساس- بخش ا ، "اینترنت؛ امنیت ایمیل و چت ( قسمت دوم) " ، "پشتیبان گیری از تلفن همراه،بکاب از موبایل،بکاب،موبایل،تلفن همرا ، "پشتیبان گیری از زندگی آنلاین- بخش اول: وبلاگ ها"؛پشتیبانی گیری ، "رایانه واصول اولیه پشتیبان گیری از اطلاعات آن",بکاب از رایانه؛ب ، "روش های پشتیبان گیری از اطلاعات رایانه"،بکاب ار اطلاعات رایانه ، "گوگل آنالیتیکز، بازدیدها (Visitors)- بخش اول"آشنایی با گوگل آنا ، "گوگل آنالیتیکز،بخش Intelligence "،خدمات گوگل؛ ، "گوگل آنالیتیکز،محتوا (Content)"؛گوگل،آموزش گوگل آنالیتیکز،محتوا ، "گوگل آنالیتیکز؛بازدیدها (Visitors)- بخش دوم"؛گوگل آنالیتیکز؛گوگ ، "گوگل آنالیتیکز؛بازدیدها (Visitors)، بخش سوم،گوگل ، "گوگل آنالیتیکز؛منابع ترافیک (Traffic Sources)"،گوگل آنالیتیکز؛ح ، "مرورگر چیست و چه کار می کند؟،انواع مرورگر" ، "نرم افرار Word،زیباسازی متن- بخش اول" ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 چهارشنبه 5 بهمن ماه--25 ژانویه ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روز شنبه (21آبان) "؛آبدیت نود 32،ن ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 شنبه 24دی ماه--14 ژانویه " ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)شنبه1390/9/26 آذرماه (26) ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 یکشنبه 1390/11/16بهمن ماه--05 فوری ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32روز یکشنبه (22آبان)"،آبدیت نود32، ، "یوزرنیم و پسورد ،تریال طلایی ، آنتی ویروس نود32 ،(لایسنس ارجینا ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32 چهارشنبه14دی ماه" ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32یکشنبه2 بهمن ماه--22ژانویه" ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32یکشنبه9بهمن ماه--29ژانویه" ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 ؛(لایسنس ارجینال) ؛nod ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 روز پنچشنبه 8دی ماه)" ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 روز شنبه(03دی ماه)" ، \‏HTML برای همه - بخش دوم- شناخت تگ های ضروری ،اچ تی ام ال ، \عکاسی ؛نورسنجی- بخش سوم\عکاسی،نور و نورسنجی ، \نرم افزار Word ، کار با جدول ها، قسمت دوم\ ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 دوشنبه1 اسفند --19 فوریه' ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 دوشنبه1 اسفند --19 فوریه" ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 29 فروردین 17 آوریل2 ، آپدیت و یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32، \UsernameوPassword nod3 ، آشنایی با مهمترین تهدیدهای امنیتی در رایانه ، 'آموزش بستن سی دی رام کامپیوتر (سخت افزار) ' ، آموزش بستن و جا انداختن CPU کامپیوتر (سخت افزار) ، آموزش مایکروسافت آفیس-اکسل ، آموزش وبلاگ نویسی بطور خیلی ساده تا حرفه ای( درس دوم) ، آنتی ویروس ها و انتخاب آنها در رایانه، نود 32، انواع آنتی ویروس ، ابزارهای جانبی وبلاگ نویسی ، ابعاد سنسورها ، اجزای دوربین دیجیتال 2- کارکرد و نظافت سنسورها ، اچ تی ام ال ،آناتومی یک صفحه وب ، اچ تی ام ال ،نگاهی دقیق تر به نوار آدرس مرورگرها ، اچ تی ام ال چیست؟ داستان HTML ,داستان اچ تی ام ال, ، اچ تی ام ال, آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت ، اچ تی ام ال, جایگزین کننده های متن و برنامه های مدیریت کلیپ بورد ، اچ تی ام ال، کار با ادیتورهای متنی- WYSIWYG,نکات ضروری در آماده ، اچ تی ام ال؛ اف تی پی چیست و به چه کاری می آید؟ ، اچ تی ام ال؛ سی اس اس از کجا آمد و به چه دردی می خورد؟ ، اچ تی ام ال؛آشنایی با جاوا اسکریپت و آژاکس ، استفاده از جیمیل به صورت آفلاین ، اصول مدیریت ایمیل - بخش دوم؛ایمیل؛جیمیل؛مدیریت جیمیل ، اصول مدیریت ایمیل؛آموزش ایمیل؛آموزش جی میل،مدیریت ایمیل؛جیمیل ، افزایش سرعت اینترنت ، امضای جیمیل , چگونگی ساخت امضای جیمیل ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
عاشق آسمونی بچه مرشد! عکس و مطلب جالب و خنده دار کلبه درویشی ###@جزین@### هم نفس سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید نغمه ی عاشقی ****شهرستان بجنورد**** مـ یـ ـرابـ عـ ـطـ ـش تنهایی......!!!!!! تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر پروانگی ققنوس... منادی معرفت هر چی بخوای بادصبا وب سایت روستای چشام (Chesham.ir) رازهای موفقیت زندگی سیاسی عشق مهنس فخری ترانه ی زندگیم (Loyal) یادداشت های من بانوی اسمانی عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر) بزرگترین سایت خنده بازار مردود گروه اینترنتی جرقه داتکو شاه تور دانلود سوالات کارشناسی ارشد *(: دنـیــــای مـــــــن :) * اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما... سید خراسانی همسایه خورشید ستاره خاموش باشگاه پرواز  از همه جا از همه رنگ مهندسی متالورژِی ستاره بر و بچه های ارزشی بهار صداقت** حفاظ مسعود رضانژاد فهادانـ بیاببین چیه ؟ میلاد کی مرام تَرَنّم عفاف عکس و عکس دیدبان گیم دیدبان اینترنتی عشقی عکس میخوای کلیک کن *مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)* دختروپسری ازنسل امروز جیگر نامه عشق ..::منتظر بیداری::.. جیگر طلا پرستو..... جوک و خنده یه دختر تنها قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی دهکده ی اطلاعات توهمات یه دیوونه کشکول طراحی و ساخت بنر Romance رویای زیبا ... (سرزمین دوستی)Kingdom Of Friendship ریحانه لپ لپ سایه سحر سکوت فقط خدا زندگی زیباست پس بخند ما لایق بهترینیم داستان های زیبا +مطالب عاشقانه سرزمین دانلود ام تی دانلود- دانلود رایگان تقویت حافظه و تمرکز حواس فقط خواننده ها وبازیگران ایرانی نقشه راه عرشیان سکـوتـــ شبـانـه"

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ