سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

91/2/5
8:22 ع

خوش آمدید

نقش و کیفیت نور در عکس
عکاسى یا «فتوگرافى» از دو کلمه ی «فتو» به معناى نور و «گرافى» به معناى نوشتن یا ثبت کردن ساخته شده است. با گرفتن هر عکس در واقع عکاس صحنه اى را به نور ثبت مى کند. اگر نور نباشد عکس هم وجود ندارد. هر عکسى حاصل تابیدن نور به چیزى، منعکس شدن از آن، رد شدن این شعاع هاى نور از دریچه ی دوربین و ثبت آن است.
این قاعده شامل هر دو عکاسى دیجیتال و آنالوگ مى شود. تفاوتش این است که در عکاسى دیجیتال اطلاعات مربوط به کیفیت نور از طریق صفحه ی حساس داخل دوربین یا CCD و به زبان ارقام و در عکاسى آنالوگ با فعل و انفعالات شیمیائى ذرات نقره بر روى فیلم ثبت مى شود.
توجه کردن به مفهوم «نوشتن با نور» که نقطه ی شروع عکاسى و در حقیقت فکرى بوده که بر مبنایش این ابزار هنرى اختراع شده، مهم است. به این دلیل که اگر به عکاسى به صورت ابزارى براى ثبت نور فکر کنیم، عکس هاى بهترى مى گیریم، همانطور که وقتى به نقاشى فکر مى کنیم، توانائى هاى قلم مو و رنگ به ذهن مى آید و به شعر که فکر مى کنیم، کلمات.
حالا که به اهمیت نور در عکس پى بردیم به ارزش اندازه گیرى صحیح آن هم پى مى بریم.

براى برداشتن هر عکس مى توانیم از دو طریق نور را کنترل کنیم:


 • بیرون از دوربین: کیفیت نورتابیده بر سوژه
 • داخل دوربین: قطر دهانه ی عدسى و زمان باز ماندن آن

 نقش و کیفیت نور در عکاسی
کنترل نورى که بر سوژه مى تابد
به سوژه اى که مى خواهید از آن عکس بگیرید نگاه کنید. منبع نورى که بر آن تابیده چیست؟ این نور چه رنگى دارد؟ جهت تابش آن چیست؟ آیا مقدار این نور براى عکس بردارى کافى است؟
منبع نور کیفیت نور را تعیین مى کند. نور طبیعى (آفتاب) قوى تر و رنگ آن هم زردتر و گرم تر است. نورهاى داخل خانه اکثراً ضعیف هستند چون چشم ما از حساسیت بسیار بالاترى نسبت به دوربین عکاسى برخوردار است. چراغ هائى که براى عکاسى ساخته شده اند اکثراً پر قدرت هستند و نور سردى دارند که بیشتر به آبى مى‌زند.
معمول آن است که نور به اندازه اى باشد که هم روشنائى هاى عکس و هم سایه هاى آن از جزئیات برخوردار باشند. نه آنقدر زیاد که آنچه روشن است به اصطلاح «بسوزد» و جزئیاتش معلوم نشود و نه آنقدر کم که آنچه در سایه قرار دارد یکپارچه سیاه به نظر آید.
به همین دلیل روزهاى آفتابى براى عکاسى در هواى آزاد مناسب نیستند چون نور پر قدرت آفتاب ایجاد سایه روشن هاى شدیدى در عکس مى کند. در عوض، آسمانى که ابر نازکى آن را پوشانده، نور ملایم تر و یکدست ترى مى تاباند که براى عکس مناسب تر است. صبح زود و عصر پیش از غروب آفتاب زمان بهترى براى عکاسى در روزهاى آفتابى است.
توجه داشته باشید که آفتاب حتى الامکان باید پشت شما واقع شده باشد و نور آن بر سوژه بتابد نه روبروى شما و مستقیم به دوربین شما.

کنترل نورى که داخل دوربین مى شود
بهترین نور براى عکاسى نور غیرمستقیم است. نورى که از منبع خود مستقیم به سوژه نتابد بلکه از جائى منعکس شود. به همین خاطر در استودیوهاى عکاسى چترهاى براقى جلوى نورافکن ها مى گذراند تا نور به داخل آن بتابد و سطح براق داخل چتر نور ملایم شده را به طرف سوژه منعکس کند.
قرار دادن پرده اى نازک و سفید جلوى پنجره اى که نور شدید آفتاب را به درون مى آورد، نور را ملایم مى کند. اگر در شرایطى عکس مى گیرید که باید از نور فلاش استفاده کنید، مى توانید براى ملایم تر شدن نور با پارچه ی نازکى روى فلاش را بپوشانید. نور فلاش را هم مى شود بر صفحه ی سفیدى که روى آن قرار مى گیرد تاباند و از آن بر سوژه منعکس کرد. این صفحه و پایه ی آن در فروشگاه هاى عکاسى به فروش مى رسد.
منابع نورى مختلف را مى توان در هم آمیخت تا مشکلات یکدیگر را کم کنند. مثلاً اگر نور آفتاب که از پنجره مى تابد همه ی اتاق را روشن نمى کند، مى توان از نور مصنوعى براى روشن تر شدن سایه ها استفاده کرد.
به خاطر داشته باشید که نور فلاش به دلیل کیفیت و طرز عملش بیشترین مشکلات را در عکس ایجاد مى کند. تا آنجا که ممکن است از فلاش استفاده نکنید. در همه ی این حالات توجه کنید که نور باید بر سوژه شما بتابد نه بر دوربین شما. براى اندازه گیرى آن هم باید نورى را که از سوژه به طرف دوربین منعکس شده اندازه گیرى کنید.
کنترل نورى که داخل دوربین مى شود

 

کنترل نورى که داخل دوربین مى شود
نور از دریچه ی وسط عدسى وارد دوربین عکاسى مى شود. در انگلیسى به این دریچه Aperture مى گویند. در بیشتر دوربین هاى عکاسى اندازه ی باز شدن این دریچه و زمان باز ماندن آن را مى توان کنترل کرد. به این زمان Shutter Speed مى گویند. این کنترل مى تواند به انتخاب عکاس باشد و یا اتوماتیک، یعنى به محاسبه ی سیستم اندازه گیرى داخل دوربین.
اندازه ی دریچه ی عدسى و زمان باز ماندن آن با هم نسبت معکوس دارند. هر چه نورى که بر سوژه مى تابد بیشتر باشد، لازم است اندازه ی دریچه ی عدسى کوچک تر شود و یا زمان باز ماندن آن کوتاه تر گردد. هر چه این نور کمتر باشد، اندازه ی دریچه یا زمان باز ماندن آن اضافه مى شود.

کنترل نورى که داخل دوربین مى شود
براى این معادله مى شود آن را به چشم هاى گربه تشبیه کرد. هر چه نور اطراف بیشتر باشد عدسى چشم گربه باریک تر و خطى تر مى شود، هر چه نور کمتر، عدسى بازتر و دایره شکل تر.

کنترل نورى که داخل دوربین مى شود
دوربین هاى دیجیتال هر روز کامل تر و پیشرفته تر مى شوند و قابلیت اندازه گیرى دقیق نور و انتخاب اندازه ی صحیح دریچه ی عدسى و زمان باز ماندن آن در آنها بیشتر. به همین دلیل عکاس ها اکثراً این اندازه گیرى را به دوربین مى سپارند، اما، دوربین هر چه هم پیشرفته باشد به هدایت عکاس احتیاج دارد. حتی زمانى که از تنظیم دوربین استفاده مى کنید، لازم است نکات زیر را رعایت کنید:

 

 • توجه دوربین هاى اتوماتیک و دیجیتال بر بخشی از سوژه است که در وسط صفحه ی نمایش قرار گرفته. آنها نورى را که به این منطقه تابیده محاسبه کرده و بر مبناى آن اندازه ی دریچه و زمان باز ماندن آنرا تعیین مى کنند.
 • با فشار دادن دکمه ی عکسبردارى که به آن Shutter مى گویند تا نیمه و نگاه داشتن آن در همان وضع، دوربین فرصت پیدا مى‌کند تا مقدار نورى را که در وسط عکس وجود دارد تخمین زده و بر آن مبنا اندازه ی دریچه ی عدسى و زمان بازماندن آن را تعیین کند.
 • وقتى دوربین خود را به طرف سوژه ی عکس نشانه مى گیرید، توجه داشته باشید که آن بخشى از سوژه که مهم است باید در وسط دایره ی صفحه ی نمایش قرار بگیرد. مثلاً اگر مهم است که صورت شخص در یک پرتره از نور دقیق برخوردار باشد لازم است صورت را در وسط صفحه ی نمایش قرار دهید.
 • اگر نمى خواهید سوژه در وسط کادر عکس قرار گیرد، همچنان لازم است ابتدا آنرا در وسط کادر قرار دهید تا دوربین نور و فاصله ی آن را بخواند و در حالى که انگشت شما هنوز دکمه ی عکس بردارى را در نیمه ی راه نگاه داشته، مى توانید کمى در کادربندى عکس تغییر ایجاد کرده و دکمه را این بار تا آخر فشار دهید و عکس خود را ثبت کنید.

براى دوره کردن آنچه در بالا آمده، مراحل گرفتن عکس را در زیر فهرست مى کنیم:

 1. تعیین کادر عکس
 2. فشار دکمه تا نیمه ی راه و نگاه داشتن آن
 3. دادن فرصتى یکى دو ثانیه اى به دوربین براى خواندن نور سوژه
 4. اصلاح کادر عکس و فشار دادن دکمه تا انتها

توجه کنید که مراحل بالا براى وضوح عکس هم استفاده مى شود. به این وضوح که در انگلیسى به آن Automatic Focus می گویند در بخش «وضوح در عکس» مشروحاً مى پردازیم.

منابع مور استفاده:

 1.  معین، ف‍ره‍ن‍گ ف‍ارس‍ی م‍ع‍ی‍ن‌، عکاسی.

 2.  Dictionary.com، photography.

 3.  دانایی، آموزش نوین عکاسی، 7.

 4.  جاکوبسون، ظهور(در عکاسی و سینما)، 1.

 5.  عباسی، فرهنگ عکاسی، 133.

 6.  گل‌گلاب، بررسی فنی عکاسی، 180.

 7.  آقایی، عکاسی (1)، 3-4.

 8.  حاج زمان، فصلنامه جشن کتاب.

 9.  Campbell، Film and cinema spectatorship: melodrama and mimesis، 114.

 10.  خرمی‌راد، راهنمای عکاسی دیجیتال، 27.

 11.  Crombie، Science, Optics and Music in Medieval and Early Modern، 205.

 12.  خیرخواه، تاریخچه عکاسی.

 13.  Krebs، Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the Middle Ages and the Renaissance، 20.

 14.  Davidson، Molecular Expressions: Science, Optics and You - Timeline - Albertus Magnus.

 15.  Potonniée، The history of the discovery of photography، 5

 16. ویکی پدیا

 17. http://www.digicamhelp.com/taking-photos

 18. http://www.great-photography-tips.com/Photography-Tips-Flash%20Lighting.html

 19. http://www.foto-asian.com/product.htm

 20. http://www.microglobe.co.uk/cokin-1a-skylight-filter-p230-p-3945.html

گرد آورنده و مترجم: مهران ارغوان

 


پیام رسان

+ "یگذارید کودک بمانم"+ @};-+ اسلحه نیمه سنگین جهت مبارزه با اشغالگران فلسطین در نوار غزه+ :D+ :-o+ B-)+ :D+ بدون شرح+ تامل در جهان آفرینش@};-+ تامل در جهان آفرینشمشخصات مدیر وبلاگ
 
*مهران ارغوان*[788]
 

مطالب کامپیوتری دارم. از همه وبلاگ ها هم دیدبانی میکنم.در میهن بلاگ هم با همین اسم یک وبلاگ دارم


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
امنیت ایمیل - نکات کلی, مهران ارغوان ، عکاسی؛ فیلترها ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 شنبه 19شهریورماه90 ، یوزرنیم و پسورد تریال طلایی ورژن5 آنتی ویروس نود32 (لایسنس 1ماهه ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32 ؛روزشنبه1390/7/23؛Username Passw ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32 روز شنبه 1390/7/30،nod 32،آبدیت ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32؛چهارشنبه 1390/7/27مهرماه؛nod32 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 پنج شنبه 16 خرداد 1392 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 19 اسفند ماه 1391 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 4 آبان 1392،نود 32 جد ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32پنج شنبه 4 اسفند ماه--23فور ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32سه شنبه 22فروردین 9 اوریل 2 ، یوزرنیم و پسوردنود32 ورژن4و 5 پنچ شنبه 7 مهر ماه1390 1390/7/7 ، یوزرو پسورد تریال آنتی ویروس نود32چهارشنبه12دی ماه--18ژانویه2012 ، یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 ،(لایسنس ارجینال) ؛نود ، یوزرو پسورد تریال طلایی ورژن(5) آنتی ویروس نود32 روزجمعه (18 آذر ، یک مرور سریع و ریزه کاری های پشتیبان گیری؛بکاب؛انواع بکاب ، کپی رایت و ذکر منبع در وبلاگ نویسی ، کدام باهوشترند، زنان یا مردان ؟ ، کلیات گوگل آنالیتیکز، گوگل آنالیتیکز چیست،گوگل؛طریق کار با گوگل ، قالب وبلاگ چیست ، مدیریت ایمیل ها روی دسکتاپ - تاندربرد ، مدیریت کارها با استفاده از جیمیل،جیمیل،مدیریت جیمیل،آموزش جیمیل ، مقدمه و آشنایی با نرم افزار ورد (Word) ، مهران ارغوان ، مکاتبات ایمیلی به صورت رمزنگاری شده ، نحوه کار سنسورهای تصویری ، نرم افزار Word ، کار با جدول ها،قسمت اول ، نرم افزار Word، کار با صفحات و شیوه های نمایش یک سند ، نرم‌افزار Word، زیباسازی متن- بخش دوم ، نقش و کیفیت نور در عکاسی،کنترل نورى که داخل دوربین مى شود،تعیین ، نگاهی به آناتومی یک ایمیل - بخش اول ، نگاهی به آناتومی یک ایمیل - بخش دوم ، نود 32 ، نود 32 ، نود32 ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ، روزشنبه 1390/8/7 (7آبان)،آبدیت جد ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ،دوشنبه1390/8/30(30آبان) ،آبدیت جدی ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روز سه شنبه 1390/8/3 (3 آبان،nod32، ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روزچهار شنبه (18آبان)؛نود32،آبدیت ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روزسه شنبه 1390/8/10 (10آبان)،آبدیت ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روز چهارشنبه 1390/8/11؛نود ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روزچهار شنبه 1390/8/25 ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)چهارشنبه آذرماه (30)" ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32، روز شنبه 1390/8/28،آبدیت جدید نود ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32؛ ورژن (5) روزپنچ شنبه (19آبان)؛آبدی ، یوزرنیم ، پسورد،آنتی ویروس نود32 ، روز سه شنبه1390/7/19مهرماه ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 پنچ شنبه 17شهریورماه90 ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 چهارشنبه 30شهریورماه90 1390/6/30 ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 سه شنبه 5مهرماه90 ، امنیت در پشتیبان گیری؛امنیت بکاب؛بکاب؛پشتیبان گیری ، امنیت در کامپیوترهای عمومی و سفر ، امنیت مرورگرهای اینترنتی ، انتخاب موضوع عکس و چگونگى بیان آن ، ایجاد یک سند Excel ، اینترنت؛ امنیت ایمیل و چت(قسمت اول) ، اینترنت؛ انتخاب رمز عبور مناسب و سوالات امنیتی ، بازیابی رمز عبور جیمیل،آموزش بازیابی رمزعبورجی میل،ایمیل،جیمیل ، بهینه سازی وبلاگ برای موتورهای جستجو ، پشتیبان گیری از زندگی آنلاین، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ، پشتیبان گیری در سیستم عامل مک او اس اکس،بکاب،بکاب سیستم عامل ، پشتیبان گیری در سیستم عامل ویندوز،بکاب ویندوز،بکاب گرفتن از سیست ، پشتیبان گیری کلود (بک آپ آنلاین)،بکاپ؛بکاب کلود ، پشتیبان گیری؛ سایت ها و وبلاگ های اختصاصی؛بکاب از وبلاگهاوسایت ه ، تجزیه و تحلیل وب ، چرا گوگل آنالیتیکز؛گوگل آنالیتیکز،گوگل ، تصویر، صوت و ویدیو در وبلاگ ، تهیه نسخه پشتیبان ،ایمیل ها ، جیمیل،آموزش جی میل، ، جدید ترین یوزرنیم و پسورد نود 32؛ یوزر و پسورد 15 شهریور1390 ، جستجوی پیشرفته در جیمیل، مهران ارعوان ، چرخی در آزمایشگاه جیمیل،نکات بسیار کاربردی جی میل،جیمیل،ایمیل ، چگونگی بازیابی فایل های پاک شده در رایانه،ریکاوری اطلاعات رایانه ، چگونه آرشیو و اطلاعات تماس دیگر ایمیل ها را به جیمیل منتقل کنیم؟ ، دوربین عکاسی ،لنز- بخش اول ، دوربین عکاسی ،نورسنجی- بخش اول ، دوربین های دیجیتال-اجزای دوربین دیجیتال 1- سنسورها ، دوره آموزشی آشنایی با اچ‌تی‌ام‌ال و فناوری‌های اینترنت برای روزن ، راهنمای مبارزه با اسپم در جی میل ، رایانه ، نرم افزارهای ضد جاسوس افزار و تبلیغ افزار ، رایانه ؛ دیوار آتش و لزوم استفاده از آن ، رایانه، نگهداری و پاک کردن اطلاعات با امنیت بالا ، زبانه Home ، زبانه Insert ، زبانه Page Layout ، سنسورهای دیجیتال ، سه نکته طلایی گوگل آنالیتیکز؛گوگل آنالیتیکز؛ گوگل،وبلاگ ، عکسی، کمپوزیسیون یا همچینى اجزاى عکس،عکس،موضوع عکاسان ، عکاسی ،اصول و تعاریف کلى ، عکاسی ،صفحه حساس- بخش دوم ، عکاسی ،عمق در عکس ، عکاسی، آشنائى با عکاسى دیجیتال ، عکاسی، لنز- بخش سوم ، عکاسی، نورسنجی- بخش دوم ، عکاسی، واضح سازی (Focus) ، عکاسی،امکانات و تنظیم دوربین دیجیتال ، عکاسی،انتخاب دوربین دیجیتال ، عکاسی،وضوح در عکس،فکوس ، عکاسی؛ فلش (Flash) ، ' عکاسی، لنز- بخش دوم 'انواع لنزهای دوربین عکاسی ، "‏HTML برای همه- بخش اول- اصول ساخت یک صفحه ساده وب؛اچ تی ام ال" ، "اصول مقدماتی عکاسی،چطور عکس خوب و جذاب بگیریم؟" ، "اصول مقدماتی عکاسی،چطور عکس خوب و جذاب بگیریم؟,صفحه حساس- بخش ا ، "اینترنت؛ امنیت ایمیل و چت ( قسمت دوم) " ، "پشتیبان گیری از تلفن همراه،بکاب از موبایل،بکاب،موبایل،تلفن همرا ، "پشتیبان گیری از زندگی آنلاین- بخش اول: وبلاگ ها"؛پشتیبانی گیری ، "رایانه واصول اولیه پشتیبان گیری از اطلاعات آن",بکاب از رایانه؛ب ، "روش های پشتیبان گیری از اطلاعات رایانه"،بکاب ار اطلاعات رایانه ، "گوگل آنالیتیکز، بازدیدها (Visitors)- بخش اول"آشنایی با گوگل آنا ، "گوگل آنالیتیکز،بخش Intelligence "،خدمات گوگل؛ ، "گوگل آنالیتیکز،محتوا (Content)"؛گوگل،آموزش گوگل آنالیتیکز،محتوا ، "گوگل آنالیتیکز؛بازدیدها (Visitors)- بخش دوم"؛گوگل آنالیتیکز؛گوگ ، "گوگل آنالیتیکز؛بازدیدها (Visitors)، بخش سوم،گوگل ، "گوگل آنالیتیکز؛منابع ترافیک (Traffic Sources)"،گوگل آنالیتیکز؛ح ، "مرورگر چیست و چه کار می کند؟،انواع مرورگر" ، "نرم افرار Word،زیباسازی متن- بخش اول" ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 چهارشنبه 5 بهمن ماه--25 ژانویه ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روز شنبه (21آبان) "؛آبدیت نود 32،ن ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 شنبه 24دی ماه--14 ژانویه " ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)شنبه1390/9/26 آذرماه (26) ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 یکشنبه 1390/11/16بهمن ماه--05 فوری ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32روز یکشنبه (22آبان)"،آبدیت نود32، ، "یوزرنیم و پسورد ،تریال طلایی ، آنتی ویروس نود32 ،(لایسنس ارجینا ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32 چهارشنبه14دی ماه" ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32یکشنبه2 بهمن ماه--22ژانویه" ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32یکشنبه9بهمن ماه--29ژانویه" ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 ؛(لایسنس ارجینال) ؛nod ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 روز پنچشنبه 8دی ماه)" ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 روز شنبه(03دی ماه)" ، \‏HTML برای همه - بخش دوم- شناخت تگ های ضروری ،اچ تی ام ال ، \عکاسی ؛نورسنجی- بخش سوم\عکاسی،نور و نورسنجی ، \نرم افزار Word ، کار با جدول ها، قسمت دوم\ ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 دوشنبه1 اسفند --19 فوریه' ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 دوشنبه1 اسفند --19 فوریه" ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 29 فروردین 17 آوریل2 ، آپدیت و یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32، \UsernameوPassword nod3 ، آشنایی با مهمترین تهدیدهای امنیتی در رایانه ، 'آموزش بستن سی دی رام کامپیوتر (سخت افزار) ' ، آموزش بستن و جا انداختن CPU کامپیوتر (سخت افزار) ، آموزش مایکروسافت آفیس-اکسل ، آموزش وبلاگ نویسی بطور خیلی ساده تا حرفه ای( درس دوم) ، آنتی ویروس ها و انتخاب آنها در رایانه، نود 32، انواع آنتی ویروس ، ابزارهای جانبی وبلاگ نویسی ، ابعاد سنسورها ، اجزای دوربین دیجیتال 2- کارکرد و نظافت سنسورها ، اچ تی ام ال ،آناتومی یک صفحه وب ، اچ تی ام ال ،نگاهی دقیق تر به نوار آدرس مرورگرها ، اچ تی ام ال چیست؟ داستان HTML ,داستان اچ تی ام ال, ، اچ تی ام ال, آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت ، اچ تی ام ال, جایگزین کننده های متن و برنامه های مدیریت کلیپ بورد ، اچ تی ام ال، کار با ادیتورهای متنی- WYSIWYG,نکات ضروری در آماده ، اچ تی ام ال؛ اف تی پی چیست و به چه کاری می آید؟ ، اچ تی ام ال؛ سی اس اس از کجا آمد و به چه دردی می خورد؟ ، اچ تی ام ال؛آشنایی با جاوا اسکریپت و آژاکس ، استفاده از جیمیل به صورت آفلاین ، اصول مدیریت ایمیل - بخش دوم؛ایمیل؛جیمیل؛مدیریت جیمیل ، اصول مدیریت ایمیل؛آموزش ایمیل؛آموزش جی میل،مدیریت ایمیل؛جیمیل ، افزایش سرعت اینترنت ، امضای جیمیل , چگونگی ساخت امضای جیمیل ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید عاشق آسمونی بچه مرشد! عکس و مطلب جالب و خنده دار کلبه درویشی ###@جزین@### هم نفس نغمه ی عاشقی ****شهرستان بجنورد**** مـ یـ ـرابـ عـ ـطـ ـش تنهایی......!!!!!! تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر پروانگی ققنوس... منادی معرفت هر چی بخوای بادصبا وب سایت روستای چشام (Chesham.ir) رازهای موفقیت زندگی سیاسی عشق مهنس فخری ترانه ی زندگیم (Loyal) یادداشت های من بانوی اسمانی عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر) بزرگترین سایت خنده بازار مردود گروه اینترنتی جرقه داتکو شاه تور دانلود سوالات کارشناسی ارشد *(: دنـیــــای مـــــــن :) * اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما... سید خراسانی همسایه خورشید ستاره خاموش باشگاه پرواز  از همه جا از همه رنگ مهندسی متالورژِی ستاره بر و بچه های ارزشی بهار صداقت** حفاظ مسعود رضانژاد فهادانـ بیاببین چیه ؟ میلاد کی مرام تَرَنّم عفاف عکس و عکس دیدبان گیم دیدبان اینترنتی عشقی عکس میخوای کلیک کن *مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)* دختروپسری ازنسل امروز جیگر نامه عشق ..::منتظر بیداری::.. جیگر طلا پرستو..... جوک و خنده یه دختر تنها قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی دهکده ی اطلاعات توهمات یه دیوونه کشکول طراحی و ساخت بنر Romance رویای زیبا ... (سرزمین دوستی)Kingdom Of Friendship ریحانه لپ لپ سایه سحر سکوت فقط خدا زندگی زیباست پس بخند ما لایق بهترینیم داستان های زیبا +مطالب عاشقانه سرزمین دانلود ام تی دانلود- دانلود رایگان تقویت حافظه و تمرکز حواس فقط خواننده ها وبازیگران ایرانی نقشه راه عرشیان سکـوتـــ شبـانـه"

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ