سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

91/1/30
8:23 ص

 

خوش آمدید

انتخاب موضوع عکس و چگونگى بیان آن

انتخاب موضوع عکس

چه عکس شخصى مى گیریم چه براى یک گزارش مصور عکاسى مى کنیم انتخاب موضوع یا سوژه ی جالب قدم اول در برداشتن هر عکس است. موضوع عکس ما بستگى دارد به سلیقه ی ما و اطلاعاتى که براى گزارش ما لازم است.

عکاسى براى گزارشگرى چندرسانه اى بیشتر نوعى عکاسى روایتگر است. به همین دلیل معمولاً به مجموعه اى از عکس احتیاج داریم که هر یک جنبه اى از داستان و در مجموع کل داستان را بیان کنند. همچنان که کل گزارش ما یک موضوع خاص دارد، تک تک عکس ها هم براى خودشان موضوعى دارند که در کنار هم داستان گزارش را بیان مى کنند.

تقسیم داستان به بخش هاى مختلف، یادداشت برداشتن از قبل و اطمینان از اینکه در آخر کار از آنچه لازم است عکس داریم مراحل مختلف کار را تشکیل مى دهد.

در این نوع عکاسى سعى مى کنیم هر عکس از نظر کمپوزیسیون و بیان موضوع و سایر جوانب تکنیکى کامل باشد. زیبائى و کمال تک تک عکس ها در یک گزارش موجب زیبائى و کمال کل گزارش مى شود.

در این نوع گزارش، هر سوژه اى را باید چنان نشان داد که بیننده همچنان که تصورى کلى از شکل آن و رابطه اش با فضاى اطرافش پیدا مى کند، جزئیات موضوع را هم ببیند.

براى تمرین این نوع عکاسى مى توانیم داستان کوتاه و ساده اى را در نظر بگیریم و بعد سعى کنیم بدون استفاده از کلام و تنها از طریق عکس آن را بیان کنیم. داستان را در ذهن تان به قسمت هاى کوتاه تقسیم کنید و هر قسمت را با یک یا چند عکس پوشش دهید. عکس هایتان را به ترتیب لازم پشت هم بچینید و به اطرافیان تان نشان دهید و از آنها بپرسید از مجموع آنها چه مى فهمند.


براى اینکه عکس هاى شما داستان را به بیننده منتقل کنند، لازم است نکات زیر در مجموعه عکس هاى شما بیان شده باشد:

 1. نماى کلى محلى که موضوع داستان در آن جاى دارد.
 2. رابطه ی موضوع با محل
 3. جنبه هاى مختلف موضوع از زاویه هاى متفاوت

انتخاب موضوع عکس و چگونگى بیان آن

براى نمونه به گزارشى درباره ی انار با نام «دانه هاى بهشتى» که بر روى سایت جدیدآنلاین منتشر شده توجه کنید. در این گزارش زیبا گزارشگر کار را با نمائى عمومى از شهر تفت در نزدیکى یزد شروع مى کند که گزارش درباره ی آن است. در چند عکس بعدى نماها نزدیک تر و درشت تر مى شوند تا اینکه به نماى درشتى از دانه هاى انار مى رسیم. با این کار گزارشگر محل را براى بیننده تعریف کرده و او را قدم به قدم به سوژه اصلى نزدیک مى کند.

بیان در عکس

موضوع عکس هر چه باشد چالش عکاس در این است که بتواند بیننده را هم به اندازه ی خودش به آن جلب کند.

بیان در عکس

اگر بتوانیم موضوعى را که توجه ما را جلب کرده به روشنى در عکس بگنجانیم، بیننده مفهوم عکس ما را خواهد فهمید، اما، این کار آسانى نیست. همه ی ما عکس هاى بى هدف، شلوغ و گنگ زیاد دیده و گرفته ایم. بیشتر این عکس ها موضوعات متعددى در خود دارند بدون اینکه بر هیچکدام آنها تاکید کنند.

بیان عکس به قواعد متعدد زیبائى شناسانه و تکنیکى بستگى دارد. مهمترین این نکات عبارتند از:

 1. کادربندى عکس
 2. نقش و کیفیت نور در عکس
 3. کمپوزیسیون یا هم چینى اجزاى عکس
 4. وضوح در عکس
 5. پس زمینه ی عکس
 6. عمق در عکس
 7. کادر بندى عکس

این انتخاب که چه چیزهایی را در عکس جا دهیم و چه چیزهایی را حذف کنیم یکی از مهمترین عوامل در موفقیت عکس است.

صفحه ی نمایش مستطیل شکل دوربین، کادر عکس ما را تشکیل می دهد. پیش از برداشتن عکس، با نگاهی به آنچه در این کادر قرار گرفته، می توانیم آنچه را برای بیان عکس لازم است حفظ و آنچه را اضافی است حذف کنیم.

اکثراً پاى آدم ها از عکس هاى تمام قد یا گروهى حذف مى شود و این به تعادل عکس لطمه مى زند. گاهى هم ماشینى یا عابرى در گوشه عکس مى آید که این هم تمرکز عکس را مغشوش مى کند.

تصمیم گرفتن در باره ی اینکه چه چیزى در عکس گنجانده و چه چیزی از آن حذف شود، بستگى کامل به موضوع عکس دارد. آنچه به بیان موضوع مربوط است و کمک مى کند باید در عکس باشد. آنچه به موضوع مربوط نیست هم باید حذف شود. این کار به روشنى بیان عکس کمک مى کند.

پیش از گرفتن هر عکس از خود بپرسیم چه چیزی ما را به موضوع مورد نظرمان جلب کرده و سعی کنیم همان را به روشنی در عکسی که می گیریم نشان دهیم.

به عنوان مثال اگر در ازدحام بازار ماهى، گردش دو ماهى در ظرف آبى که نور در آن منعکس شده نظر ما را به خودش جلب مى کند، عکسى که ما مى گیریم هم باید همین زیبائى و تمرکز را عرضه کند. توجه کنید که چشم ما به کمک ذهن مان در یک محل پر ازدحام تنها گردش این دو ماهى را زیر نور دیده است. براى اینکه عکس ما هم همین تمرکز را داشته باشد لازم است آنچه مستقیماً به سوژه ی ما مربوط نیست را از آن حذف کنیم و همه ی آنچه مربوط هست را در عکس بگنجانیم.

عکس زیر نمونه اى از روشنى بیان یک عکس است. مشکل است کسى این عکس را ببیند و محتواى آن را درک نکند.

کادربندى عکس

فاصله و زاویه ی مناسب

براى ایجاد بیان روشن در عکس اولین قدم پیدا کردن فاصله و زاویه ی مناسب است. بیشتر عکاس هاى  تازه کار جرأت نزدیک شدن به موضوع را، به خصوص اگر زنده باشد، ندارند. این فاصله عکاس با سوژه اش در عکس ایجاد فضاى خالى و بى فایده اى مى کند که سوژه را کم اهمیت جلوه مى دهد و جزئیاتش مبهم به نظر مى آیند.

فاصله و زاویه ی مناسب

به سوژه عکس آنقدر نزدیک شوید که آنچه احاطه اش کرده و در عکس لازم نیست، حذف شود. این کار را با زوم کردن عدسى دوربین هم مى شود کرد اما توجه کنید که زوم کردن هم از وضوح عکس مى کاهد و هم از عمق آن.

بیشتر دوربین هاى دیجیتال سبک و کوچک هستند. حرکت دادن آنها در فضا، کار آسانى است. صفحه ی نمایش آنها هم بزرگ است و احتیاجى نیست که حتماً دوربین جلوى صورت ما واقع شود. دوربین را با دستتان در اطراف سوژه حرکت بدهید و از زوایاى مختلف به سوژه نگاه کنید. هر زاویه اى چیزهائى را حذف و چیزهاى دیگرى را به کادر عکس شما اضافه مى کند. این جزئیات معناى عکس شما را تغییر مى دهند. در عکس ماهى ها، دوربین بالاى ظرف قرار گرفته که زاویه ی معمولى براى چشم انسان نیست اما به عکس زیبائى و تمرکز بخشیده است.

توصیه ی 1: گاهى دوربین را جلوى چشمتان نگه دارید و بدون عکس گرفتن تمرین کادربندى کنید. با حرکت دادن دوربین و عقب و جلو رفتن به تغییراتى که در عکس پیش مى آید توجه کنید.

توصیه ی 2: با تمرین کردن ذهن تان را عادت دهید پیش از فشار دادن دکمه ی دوربین به چهار طرف کادر صفحه نمایش نگاهى بیاندازید و کادر عکس را تصحیح و کامل کنید.

توصیه ی 3: چند شئ را کنار هم بچینید و سعى کنید از آنها عکس بگیرید. به جاى نگاه کردن به اشیاء، به صفحه ی نمایش دوربین نگاه کنید و با جا به جا کردن اشیاء بهترین نظم را براى نشان دادن آنها در کادر عکس ایجاد کنید.

همچنین، به یک عکس اکتفا نکرده، با گرفتن عکس هاى متعدد از هر سوژه، زوایای متفاوتی را برای نشان دادن موضوع مورد نظرتان تجربه کنید. این کار به شما فرصت مى دهد بهترین عکس را انتخاب کنید.

 1.  معین، ف‍ره‍ن‍گ ف‍ارس‍ی م‍ع‍ی‍ن‌، عکاسی.
 2.  Dictionary.com، photography.
 3.  دانایی، آموزش نوین عکاسی، 7.
 4.  جاکوبسون، ظهور(در عکاسی و سینما)، 1.
 5.  عباسی، فرهنگ عکاسی، 133.
 6.  گل‌گلاب، بررسی فنی عکاسی، 180.
 7.  آقایی، عکاسی (1)، 3-4.
 8.  حاج زمان، فصلنامه جشن کتاب.
 9.  Campbell، Film and cinema spectatorship: melodrama and mimesis، 114.
 10.  خرمی‌راد، راهنمای عکاسی دیجیتال، 27.
 11.  Crombie، Science, Optics and Music in Medieval and Early Modern، 205.
 12.  خیرخواه، تاریخچه عکاسی.
 13.  Krebs، Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the Middle Ages and the Renaissance، 20.
 14.  Davidson، Molecular Expressions: Science, Optics and You - Timeline - Albertus Magnus.
 15.  Potonniée، The history of the discovery of photography، 5
 16. ویکی پدیا
 17. http://www.digicamhelp.com/taking-photos
 18. http://www.great-photography-tips.com/Photography-Tips-Flash%20Lighting.html
 19. http://www.foto-asian.com/product.htm
 20. http://www.microglobe.co.uk/cokin-1a-skylight-filter-p230-p-3945.html

گرد آورنده و مترجم: مهران ارغوان

 

 

 


پیام رسان

+ "یگذارید کودک بمانم"+ @};-+ اسلحه نیمه سنگین جهت مبارزه با اشغالگران فلسطین در نوار غزه+ :D+ :-o+ B-)+ :D+ بدون شرح+ تامل در جهان آفرینش@};-+ تامل در جهان آفرینشمشخصات مدیر وبلاگ
 
*مهران ارغوان*[789]
 

مطالب کامپیوتری دارم. از همه وبلاگ ها هم دیدبانی میکنم.در میهن بلاگ هم با همین اسم یک وبلاگ دارم


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
امنیت ایمیل - نکات کلی, مهران ارغوان ، عکاسی؛ فیلترها ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 شنبه 19شهریورماه90 ، یوزرنیم و پسورد تریال طلایی ورژن5 آنتی ویروس نود32 (لایسنس 1ماهه ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32 ؛روزشنبه1390/7/23؛Username Passw ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32 روز شنبه 1390/7/30،nod 32،آبدیت ، یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32؛چهارشنبه 1390/7/27مهرماه؛nod32 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 پنج شنبه 16 خرداد 1392 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 19 اسفند ماه 1391 ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 4 آبان 1392،نود 32 جد ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32پنج شنبه 4 اسفند ماه--23فور ، یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32سه شنبه 22فروردین 9 اوریل 2 ، یوزرنیم و پسوردنود32 ورژن4و 5 پنچ شنبه 7 مهر ماه1390 1390/7/7 ، یوزرو پسورد تریال آنتی ویروس نود32چهارشنبه12دی ماه--18ژانویه2012 ، یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 ،(لایسنس ارجینال) ؛نود ، یوزرو پسورد تریال طلایی ورژن(5) آنتی ویروس نود32 روزجمعه (18 آذر ، یک مرور سریع و ریزه کاری های پشتیبان گیری؛بکاب؛انواع بکاب ، کپی رایت و ذکر منبع در وبلاگ نویسی ، کدام باهوشترند، زنان یا مردان ؟ ، کلیات گوگل آنالیتیکز، گوگل آنالیتیکز چیست،گوگل؛طریق کار با گوگل ، قالب وبلاگ چیست ، مدیریت ایمیل ها روی دسکتاپ - تاندربرد ، مدیریت کارها با استفاده از جیمیل،جیمیل،مدیریت جیمیل،آموزش جیمیل ، مقدمه و آشنایی با نرم افزار ورد (Word) ، مهران ارغوان ، مکاتبات ایمیلی به صورت رمزنگاری شده ، نحوه کار سنسورهای تصویری ، نرم افزار Word ، کار با جدول ها،قسمت اول ، نرم افزار Word، کار با صفحات و شیوه های نمایش یک سند ، نرم‌افزار Word، زیباسازی متن- بخش دوم ، نقش و کیفیت نور در عکاسی،کنترل نورى که داخل دوربین مى شود،تعیین ، نگاهی به آناتومی یک ایمیل - بخش اول ، نگاهی به آناتومی یک ایمیل - بخش دوم ، نود 32 ، نود 32 ، نود32 ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ، روزشنبه 1390/8/7 (7آبان)،آبدیت جد ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ،دوشنبه1390/8/30(30آبان) ،آبدیت جدی ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روز سه شنبه 1390/8/3 (3 آبان،nod32، ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روزچهار شنبه (18آبان)؛نود32،آبدیت ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روزسه شنبه 1390/8/10 (10آبان)،آبدیت ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روز چهارشنبه 1390/8/11؛نود ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5) روزچهار شنبه 1390/8/25 ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)چهارشنبه آذرماه (30)" ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32، روز شنبه 1390/8/28،آبدیت جدید نود ، یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32؛ ورژن (5) روزپنچ شنبه (19آبان)؛آبدی ، یوزرنیم ، پسورد،آنتی ویروس نود32 ، روز سه شنبه1390/7/19مهرماه ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 پنچ شنبه 17شهریورماه90 ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 چهارشنبه 30شهریورماه90 1390/6/30 ، یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 5و4 سه شنبه 5مهرماه90 ، امنیت در پشتیبان گیری؛امنیت بکاب؛بکاب؛پشتیبان گیری ، امنیت در کامپیوترهای عمومی و سفر ، امنیت مرورگرهای اینترنتی ، انتخاب موضوع عکس و چگونگى بیان آن ، ایجاد یک سند Excel ، اینترنت؛ امنیت ایمیل و چت(قسمت اول) ، اینترنت؛ انتخاب رمز عبور مناسب و سوالات امنیتی ، بازیابی رمز عبور جیمیل،آموزش بازیابی رمزعبورجی میل،ایمیل،جیمیل ، بهینه سازی وبلاگ برای موتورهای جستجو ، پشتیبان گیری از زندگی آنلاین، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ، پشتیبان گیری در سیستم عامل مک او اس اکس،بکاب،بکاب سیستم عامل ، پشتیبان گیری در سیستم عامل ویندوز،بکاب ویندوز،بکاب گرفتن از سیست ، پشتیبان گیری کلود (بک آپ آنلاین)،بکاپ؛بکاب کلود ، پشتیبان گیری؛ سایت ها و وبلاگ های اختصاصی؛بکاب از وبلاگهاوسایت ه ، تجزیه و تحلیل وب ، چرا گوگل آنالیتیکز؛گوگل آنالیتیکز،گوگل ، تصویر، صوت و ویدیو در وبلاگ ، تهیه نسخه پشتیبان ،ایمیل ها ، جیمیل،آموزش جی میل، ، جدید ترین یوزرنیم و پسورد نود 32؛ یوزر و پسورد 15 شهریور1390 ، جستجوی پیشرفته در جیمیل، مهران ارعوان ، چرخی در آزمایشگاه جیمیل،نکات بسیار کاربردی جی میل،جیمیل،ایمیل ، چگونگی بازیابی فایل های پاک شده در رایانه،ریکاوری اطلاعات رایانه ، چگونه آرشیو و اطلاعات تماس دیگر ایمیل ها را به جیمیل منتقل کنیم؟ ، دوربین عکاسی ،لنز- بخش اول ، دوربین عکاسی ،نورسنجی- بخش اول ، دوربین های دیجیتال-اجزای دوربین دیجیتال 1- سنسورها ، دوره آموزشی آشنایی با اچ‌تی‌ام‌ال و فناوری‌های اینترنت برای روزن ، راهنمای مبارزه با اسپم در جی میل ، رایانه ، نرم افزارهای ضد جاسوس افزار و تبلیغ افزار ، رایانه ؛ دیوار آتش و لزوم استفاده از آن ، رایانه، نگهداری و پاک کردن اطلاعات با امنیت بالا ، زبانه Home ، زبانه Insert ، زبانه Page Layout ، سنسورهای دیجیتال ، سه نکته طلایی گوگل آنالیتیکز؛گوگل آنالیتیکز؛ گوگل،وبلاگ ، عکسی، کمپوزیسیون یا همچینى اجزاى عکس،عکس،موضوع عکاسان ، عکاسی ،اصول و تعاریف کلى ، عکاسی ،صفحه حساس- بخش دوم ، عکاسی ،عمق در عکس ، عکاسی، آشنائى با عکاسى دیجیتال ، عکاسی، لنز- بخش سوم ، عکاسی، نورسنجی- بخش دوم ، عکاسی، واضح سازی (Focus) ، عکاسی،امکانات و تنظیم دوربین دیجیتال ، عکاسی،انتخاب دوربین دیجیتال ، عکاسی،وضوح در عکس،فکوس ، عکاسی؛ فلش (Flash) ، ' عکاسی، لنز- بخش دوم 'انواع لنزهای دوربین عکاسی ، "‏HTML برای همه- بخش اول- اصول ساخت یک صفحه ساده وب؛اچ تی ام ال" ، "اصول مقدماتی عکاسی،چطور عکس خوب و جذاب بگیریم؟" ، "اصول مقدماتی عکاسی،چطور عکس خوب و جذاب بگیریم؟,صفحه حساس- بخش ا ، "اینترنت؛ امنیت ایمیل و چت ( قسمت دوم) " ، "پشتیبان گیری از تلفن همراه،بکاب از موبایل،بکاب،موبایل،تلفن همرا ، "پشتیبان گیری از زندگی آنلاین- بخش اول: وبلاگ ها"؛پشتیبانی گیری ، "رایانه واصول اولیه پشتیبان گیری از اطلاعات آن",بکاب از رایانه؛ب ، "روش های پشتیبان گیری از اطلاعات رایانه"،بکاب ار اطلاعات رایانه ، "گوگل آنالیتیکز، بازدیدها (Visitors)- بخش اول"آشنایی با گوگل آنا ، "گوگل آنالیتیکز،بخش Intelligence "،خدمات گوگل؛ ، "گوگل آنالیتیکز،محتوا (Content)"؛گوگل،آموزش گوگل آنالیتیکز،محتوا ، "گوگل آنالیتیکز؛بازدیدها (Visitors)- بخش دوم"؛گوگل آنالیتیکز؛گوگ ، "گوگل آنالیتیکز؛بازدیدها (Visitors)، بخش سوم،گوگل ، "گوگل آنالیتیکز؛منابع ترافیک (Traffic Sources)"،گوگل آنالیتیکز؛ح ، "مرورگر چیست و چه کار می کند؟،انواع مرورگر" ، "نرم افرار Word،زیباسازی متن- بخش اول" ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 چهارشنبه 5 بهمن ماه--25 ژانویه ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 روز شنبه (21آبان) "؛آبدیت نود 32،ن ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 شنبه 24دی ماه--14 ژانویه " ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 ورژن (5)شنبه1390/9/26 آذرماه (26) ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32 یکشنبه 1390/11/16بهمن ماه--05 فوری ، "یوزر و پسوردآنتی ویروس نود32روز یکشنبه (22آبان)"،آبدیت نود32، ، "یوزرنیم و پسورد ،تریال طلایی ، آنتی ویروس نود32 ،(لایسنس ارجینا ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32 چهارشنبه14دی ماه" ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32یکشنبه2 بهمن ماه--22ژانویه" ، "یوزرو پسورد ارجینال آنتی ویروس نود32یکشنبه9بهمن ماه--29ژانویه" ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 ؛(لایسنس ارجینال) ؛nod ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 روز پنچشنبه 8دی ماه)" ، "یوزرو پسورد تریال طلایی آنتی ویروس نود32 روز شنبه(03دی ماه)" ، \‏HTML برای همه - بخش دوم- شناخت تگ های ضروری ،اچ تی ام ال ، \عکاسی ؛نورسنجی- بخش سوم\عکاسی،نور و نورسنجی ، \نرم افزار Word ، کار با جدول ها، قسمت دوم\ ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 دوشنبه1 اسفند --19 فوریه' ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 دوشنبه1 اسفند --19 فوریه" ، \یوزرنیم و پسوردتریال آنتی ویروس نود32 شنبه 29 فروردین 17 آوریل2 ، آپدیت و یوزرنیم و پسوردآنتی ویروس نود32، \UsernameوPassword nod3 ، آشنایی با مهمترین تهدیدهای امنیتی در رایانه ، 'آموزش بستن سی دی رام کامپیوتر (سخت افزار) ' ، آموزش بستن و جا انداختن CPU کامپیوتر (سخت افزار) ، آموزش مایکروسافت آفیس-اکسل ، آموزش وبلاگ نویسی بطور خیلی ساده تا حرفه ای( درس دوم) ، آنتی ویروس ها و انتخاب آنها در رایانه، نود 32، انواع آنتی ویروس ، ابزارهای جانبی وبلاگ نویسی ، ابعاد سنسورها ، اجزای دوربین دیجیتال 2- کارکرد و نظافت سنسورها ، اچ تی ام ال ،آناتومی یک صفحه وب ، اچ تی ام ال ،نگاهی دقیق تر به نوار آدرس مرورگرها ، اچ تی ام ال چیست؟ داستان HTML ,داستان اچ تی ام ال, ، اچ تی ام ال, آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت ، اچ تی ام ال, جایگزین کننده های متن و برنامه های مدیریت کلیپ بورد ، اچ تی ام ال، کار با ادیتورهای متنی- WYSIWYG,نکات ضروری در آماده ، اچ تی ام ال؛ اف تی پی چیست و به چه کاری می آید؟ ، اچ تی ام ال؛ سی اس اس از کجا آمد و به چه دردی می خورد؟ ، اچ تی ام ال؛آشنایی با جاوا اسکریپت و آژاکس ، استفاده از جیمیل به صورت آفلاین ، اصول مدیریت ایمیل - بخش دوم؛ایمیل؛جیمیل؛مدیریت جیمیل ، اصول مدیریت ایمیل؛آموزش ایمیل؛آموزش جی میل،مدیریت ایمیل؛جیمیل ، افزایش سرعت اینترنت ، امضای جیمیل , چگونگی ساخت امضای جیمیل ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
عاشق آسمونی بچه مرشد! عکس و مطلب جالب و خنده دار کلبه درویشی ###@جزین@### هم نفس سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید نغمه ی عاشقی ****شهرستان بجنورد**** مـ یـ ـرابـ عـ ـطـ ـش تنهایی......!!!!!! تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر پروانگی ققنوس... منادی معرفت هر چی بخوای بادصبا وب سایت روستای چشام (Chesham.ir) رازهای موفقیت زندگی سیاسی عشق مهنس فخری ترانه ی زندگیم (Loyal) یادداشت های من بانوی اسمانی عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر) بزرگترین سایت خنده بازار مردود گروه اینترنتی جرقه داتکو شاه تور دانلود سوالات کارشناسی ارشد *(: دنـیــــای مـــــــن :) * اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما... سید خراسانی همسایه خورشید ستاره خاموش باشگاه پرواز  از همه جا از همه رنگ مهندسی متالورژِی ستاره بر و بچه های ارزشی بهار صداقت** حفاظ مسعود رضانژاد فهادانـ بیاببین چیه ؟ میلاد کی مرام تَرَنّم عفاف عکس و عکس دیدبان گیم دیدبان اینترنتی عشقی عکس میخوای کلیک کن *مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)* دختروپسری ازنسل امروز جیگر نامه عشق ..::منتظر بیداری::.. جیگر طلا پرستو..... جوک و خنده یه دختر تنها قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی دهکده ی اطلاعات توهمات یه دیوونه کشکول طراحی و ساخت بنر Romance رویای زیبا ... (سرزمین دوستی)Kingdom Of Friendship ریحانه لپ لپ سایه سحر سکوت فقط خدا زندگی زیباست پس بخند ما لایق بهترینیم داستان های زیبا +مطالب عاشقانه سرزمین دانلود ام تی دانلود- دانلود رایگان تقویت حافظه و تمرکز حواس فقط خواننده ها وبازیگران ایرانی نقشه راه عرشیان سکـوتـــ شبـانـه"

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ